Ochrana osobních údajů

Abych s vámi mohla komunikovat e-mailem, telefonicky nebo vám poslat objednané zboží na adresu, shromažďuji některé vaše údaje. V následujícím textu najdete informace, že jsem správcem vašich údajů a jak s vašimi údaji nakládám v souladu s platnými předpisy a se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Správce

Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Veronika Helusová, IČO 72471727 se sídlem Hluboká E5, 331 65 Žihle. Dále jen "Správce". Případně je text v první osobě, protože jsem jediným správcem stránek www.keramikas.cz i vašich osobních údajů:-)

Moje kontaktní údaje jsou: e-mail: satya.nika@gmail.com, tel.: +420 734 271 003;

Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracovávám osobní údaje, které jste mi se souhlasem poskytli a které jsem získala na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky na webových stránkách www.keramikas.cz;

2. Zpracovávám jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Zpracovávám osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi námi po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Vaše osobní údaje nebudu zveřejňovat a nedojde k přenosu do dalších zemí.

5. Zpracovávám, s vaším souhlasem, fotografie ze živých akcí, kurzů a keramických setkání, kterých jste se zúčastnili. 

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.keramikas.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení vaší elektronické objednávky (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi jako kupujícím a mnou jako správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

5. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využívám za účelem marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Vaše osobní údaje uchovávám po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů jsem povinena údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • Zásilkovna (doručovací služba)
  • Reservio (rezervační systém)
  • Fapi (rezervační systém)

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: satya.nika@gmail.com

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji, že jsem přijala všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.keramikas.cz potvrzujete, že jste byli obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte;

2. S těmito pravidly souhlasíte zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Děkuji, že jste se seznámili se zásadami zpracování vaši osobních údajů. Veronika Helusová 

Tato Pravidla vstupují v platnost 1. 5. 2020